Now showing items 54-73 of 1560

  • PERSPECTIVE ISOLATES OF ALFALFA RHIZOBIA FOR THE DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL PREPARATIONS 

   Gumeniuk, Iryna; Levishko, Alla; Tsvigun, Viktoriya (ТОВ “ТВОРИ”, 2023)
   It is still important to note that in modern intensive farming systems, pre-sowing inoculation of legume seeds with bacterial suspensions of suitable rhizobia is a necessary technique to solve the problems of nitrogen ...
  • POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI POLISH AND INTERNATIONAL LEGISLATION ON WASTE MANAGEMENT 

   Grajewska, Agnieszka; Sobczyk, Wiktoria (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019)
   Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. W Polsce najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja, w której znajdują się artykuły, stanowiące bazę ...
  • Proteolytic Homeostasis in the Tissue of the Spleen and the Heart of Rats Injected with the Venom of Vipera berus berus and Vipera berus nikolskii 

   Palamarchuk, Mariia; Bobr, Anna; Mudrak, Aleksandr; Gunas, Igor; Maievskyi, Oleksandr; Samborska, Inga; Vovk, Tetiana; Halenova, Tetiana; Raksha, Natalia; Savchuk, Olexii; Ostapchenko, Ludmila (Current Applied Science and Technology, 2023)
   Species of the subfamily Viperinae, known to be Old World vipers, Vipera berus berus and Vipera berus nikolskii, are highly distributed in Europe and show their venomous effect, leading to proteolysis, thrombocytopenia, ...
  • Provision of the individual’s psychological security: The possibility of formation and correction 

   Yatsiuk, Mariia; Overchuk, Victoriia; Liashch, Oksana; Ihnatovych, Olena; Maliar, Olena (International Journal of Health, 2022)
   The aim of the study the need for security has always been one of the most important human challenges at any age. People have always suffered and had to defend themselves against a variety of threats. Currently, ...
  • Psychological Counseling of Clients in Crisis Situations 

   Shportun, Oksana Mukolayivna; Demchenko, Iryna; Sımko, Ruslan; Hudyma, Oleksandr; Levchuk, Nataliia; Samara, Olga (Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2022)
   The article expands scientific ideas about methods and techniques of dealing with crisis situations in different approaches to psychological counseling of clientswho are experiencing current crisis ...
  • RECLAMATION OF AREAS TRANSFORMED BY MINING ACTIVITIES IN THE LIGHT OF POLISH LAW 

   JUZASZEK, Е; SOBCZYK, W (КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 2021)
   The article describes the principles of the Polish Geological and Mining Law and the Environmental Protection Law. It has been shown that the economic use of minerals is possible only on the basis of a permit granted by ...
  • RESEARCH OF THE WATER QUALITY OF SURFACE WATER BODIES USING THE POLLUTION INDEX AND THE WATER QUALITY INDEX (ON THE EXAMPLE OF THE DESNA, VORSKLA, PSEL, SULA AND SAMARA RIVERS) 

   Kovalenko, S.A.; Ponomarenko, R.V.; Ivanov, Y.V. (ТОВ “ТВОРИ”, 2023)
   Water quality indices (WQI) and water pollution index (Iз) for surface water bodies that are part of the Desna sub-basin, the Middle and Lower Dnipro sub-basins, namely the rivers Desna, Psel, Vorskla, Samara, Sula are ...
  • Servicewomen’s Personal Traits 

   Matokhniuk, Lyudmila; Shportun, Оksana; Shevchuk, Victoriya; Khamaziuk, Olha; Savenko, Kostyantyn; Myhailo, Nikulin; Hrynko, Ruslan; Miroshnichenko, Valentyna (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2021)
   : The article reveals the theoretical substantiation and empirical research of the servicewomen’s personal traits on the basis of theoretical analysis of scientific, methodological literature. A woman in order to perform ...
  • SOIL MICROBIOME AND RESISTOME IN A CHANGING ENVIRONMENT 

   Symochko, Lyudmyla; Pinheiro, Maria (ТОВ “ТВОРИ”, 2023)
   The main objective of this study is to present the results of long-term monitoring of soil microbiome and resistome in natural ecosystems, with the aim of analyzing changes in the functional structure of soil microbial ...
  • SOLID WASTE MANAGEMENT STRATEGY IN ILLINTSI TOWN TERRITORIAL COMMUNITY 

   Kardinal, D (КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 2021)
   The paper provides an analysis of the condition and possibilities of solid waste management and disposal. It studies the main laws of the country and the main aspects of the waste management strategy. It indicates all the ...
  • SPECIES COMPOSITION OF FISH FAUNA IN THE BIOMONITORING SYSTEM OF THE MYKOLAIV OBLAST RIVERS 

   NAKONECHNA, Yuliia; CHUGAI, Angelina; MUDRAK, Oleksandr (КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2024)
   The aim of the study is to determine changes in the species composition of the ichthyofauna as an object of biomonitoring to assess the ecological status of small rivers in the Mykolaiv region. The research methods were ...
  • STRUCTURAL CHANGES IN THE WALL OF THE SMALL INTESTINE OF RATS UNDER THE CONDITIONS OF THE POISON OF NIKOLSKY’S VIPER (VIPERA BERUS NIKOLSKII) 

   Maievskyi, O.Y.; Mudrak, O.V.; Parfenyuk, A.I.; Tkach, Y.D.; Tertychna, O.V. (Агроекологічний журнал, 2023)
   Компоненти отрут різних живих видів викликають в організмі жертви широкий спектр ефектів і симптомів. Залишаються відкритими механізми ураження різних органів і систем тварин і людини під дією специфічних компонентів їх ...
  • SYNANTHROPIC VEGETATION OF ANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED PHYTOCENOSES OF EASTERN PODILLYA 

   Shavrina, V; Tkach, Ye; Pylypchuk, T (КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 2021)
   The adventive flora was evaluated on the time of entry, the naturalization degree, and the mean of distribution. It was found that archaeophytes predominate among anthropophytes according to the time of entry, epecophytes ...
  • THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE GRAVEL MINE 

   Kowalska, Anna; Sobczyk, Wiktoria (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019)
   The assessment of impact of the mining enterprise on the local environment is performed using:AHP method and a simplified form of the Leopold's matrix (called matrix of impacts). With this methods, the types of impact ...
  • Training Future Primary School Teachers to Organize Game-Based Music Activities 

   Marievych, N; Kuziv, M; Doroshenko, T; Aliksiichuk, O; Borysova, T; Fedorchuk, V (Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2022)
   The article analyzes the current role of a game as a universal cognitive method based on relevant literary sources to justify the need to reform the system of professional training for primary school teachers. The article ...
  • WASTE VALORIZATION: A CONTRIBUTION WITH A CASE STUDY 

   Pinheiro, Maria; Symochko, Lyudmyla (ТОВ “ТВОРИ”, 2023)
   The main objective of this study is to present a method for the valorization of waste generated during the production of a traditional spirit drink made from the fruit of the Arbutus unedo L. tree, as a potential source ...
  • Ways of Ensuring, Forming and Adjusting the Psychological Security of the Personality (Corrective Aspect of Sports Activities). 

   Overchuk, V.; Liashch, O.; Yatsiuk, M.; Ihnatovych, O; Maliar, O. (Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities, 2023-05)
   Introduction:The present academic paper focuses on the study of the mechanisms involved in the formation of an individual's psychological security. Given the prevalent conditions of political and socio-economic instability ...
  • WPŁYW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA SKŁAD CHEMICZNY WÓD RZECZNYCH W KARPATACH – ZNACZENIE CIĄGŁEGO MONITORINGU JAKOŚCI WÓD 

   Żelazny, Mirosław; Siwek, Joanna Paulina; Sajdak, Monika; Pufelska, Marta; Jelonkiewicz, Łukasz (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019)
   Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na jakość wody jest szczególnie widoczny w odniesieniu do stężenia związków biogennych (NH4+, NO3-, NO2-, PO43- ). Presja antropogeniczna na jakość wody jest silnie zróżnicowana w czasie ...
  • WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYRODY I KULTURY W KONTEKŚCIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

   Tarasenko, Galyna; Gulin, Wojciech (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019)
   Celem refleksji artykułu jest jeden z najbardziej aktualnych problemów w dzisiejszych czasach w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego, a mianowicie problem harmonizacji relacji w systemie „człowiek-przyroda”. Mamy na ...
  • WSPÓŁSPALANIE OPON Z PALIWAMI KONWENCJONALNYMI THE TIRES COMBUSTED WITH CONVENTIONAL FUELS 

   Brewczyńska, Katarzyna; Sobczyk, Wiktoria (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019)
   Zaletą wykorzystania odpadów do współspalania z paliwami naturalnymi jest zredukowanie powierzchni ich składowania oraz obniżenie poziomu wydobycia surowców naturalnych, co zmniejsza negatywny wpływ dla środowiska oraz ...