Даний сайт є відкритим репозиторієм, у якому збираються, зберігаються та розповсюджуться цифрові матеріали. Репозиторій є основним веб-ресурсом для публікації наукових та навчально-методичних матеріалів організації, вони сприяють поширенню цих матеріалів та науковій комунації.

View more