Now showing items 1-10 of 24

  алгоритм, алгоритмічне мислення, виконавець, прийняття управлінських рішень, публічне управління, сучасний керівник, управлінська діяльність, фахівець. (1)
  виконання, вироблення, державне управління, ідея, прийняття управлінського рішення, процес, публічне адміністрування, публічне управління. (1)
  виконання, вироблення, ідея, прийняття, процес, публічне адміністрування, публічне управління, управлінські рішення. (1)
  громадське врядування, освітні заклади, модель громад-ського врядування, заклади освітии. (1)
  демократичне врядування, самоврядування, військова рада, військова старшина, звичаєве право, січове товариство, державотворення. (1)
  держава, державне управління, медичний простір, модель, основи законодавства України, політика, публічне управління, сфера охорони здоров’я, фармацевт. (1)
  державно-приватне партнерство, публічноприватне партнерство, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації. (1)
  дистанційна форма навчання, пандемія, карантин, заклади освіти. (1)
  досягнення, кваліметричний метод, мета, мотивація, управління, керівник, успішна організація, успіх. (1)
  заклад загальної середньої освіти, освітнє середовище, цифрові технології. (1)