Now showing items 1-1 of 1

    • МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ УСПІШНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: СКЛАДОВІ УСПІХУ 

      Василенко, Надія Володимирівна; Радиш, Ярослав Федорович; Кухарчук, Петро Михайлович (Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека", 2022)
      У статті розкривається сутність управління успішної організацією сучасним керівником за допомогою кваліметричного методу як володіння високим рівнем мотивації досягнення працівників, який наддасть можливість наполягати на ...