Now showing items 1-3 of 3

  • ANTROPOGENICZNE ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWE ANTHROPOGENIC PARTICULATE POLLUTANTS 

   Ciepiela, Maciej; Sobczyk, Wiktoria (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019)
   Zanieczyszczenia powietrza uważane są za najbardziej niebezpieczne w środowisku. Antropogenicznymi źródłami zanieczyszczeń pyłowych są wszystkie procesy związane z działalnością człowieka. Zalicza się do nich: energetykę, ...
  • NATURAL AND ARTIFICIAL ELECTROMAGNETIC FIELDS AND HEALTH RISK: A REVIEW 

   Ciepiela, Maciej; Sobczyk, Wiktoria (ТОВ “ТВОРИ”, 2023)
   The article discusses natural and artificial electromagnetic fields (EMF). Based on the literature, it describes the changes that have occurred with the technological development in the world, with the increase of artificial ...
  • NETATYWNE SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWEGO NEGATIVE EFFECTS OF PARTICULATE POLLUTANTS 

   Sobczyk, Wiktoria; Ciepiela, Maciej (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019)
   Pyły są to mineralne zbiory cząstek, zdolne do przemian chemicznych i fizycznych w powietrzu. W zależności od składu chemicznego i wielkości ziaren ich nadmierna koncentracjanegatywnie wpływa na środowisko abiotyczne ...