Now showing items 1-10 of 15

  алгоритм, алгоритмічне мислення, виконавець, прийняття управлінських рішень, публічне управління, сучасний керівник, управлінська діяльність, фахівець. (1)
  виконання, вироблення, державне управління, ідея, прийняття управлінського рішення, процес, публічне адміністрування, публічне управління. (1)
  виконання, вироблення, ідея, прийняття, процес, публічне адміністрування, публічне управління, управлінські рішення. (1)
  громадське врядування, освітні заклади, модель громад-ського врядування, заклади освітии. (1)
  демократичне врядування, самоврядування, військова рада, військова старшина, звичаєве право, січове товариство, державотворення. (1)
  державно-приватне партнерство, публічноприватне партнерство, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації. (1)
  дистанційна форма навчання, пандемія, карантин, заклади освіти. (1)
  заклад загальної середньої освіти, освітнє середовище, цифрові технології. (1)
  керівні кадри закладів загальної середньої освіти, публічна мовленнєва комунікація, підвищення кваліфікації, формальна, неформальна, інформальна освіта, інформаційно-освітнє середовище. (1)
  медіація, публічно-правові спори, публічне управління. (1)